A www.novon.hu (Novon) prémium minőségű haj-, szakáll- és testápoló termékek forgalmazásával, valamint házhoz szállításával foglalkozó online webáruház.

Cégnév: Salon Tools Kft.
Székhely: 1171 Budapest, Gombosi utca 12/A 1/3.
A cég adószáma: 12776342-1-42

A szolgáltatók: Salon Tools Kft. (a továbbiakban: Szolgáltatók) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltatók és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.novon.hu weboldalon és az aloldalain (a továbbiakban: Webáruház) található elektronikus piactéren keresztül történik.
1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. A Webáruház szolgáltatásait bármely magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Webáruházon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “Kosár tartalmának megrendelése” ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon – magyar nyelven – létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltatók azt iktatják, és annak létrejöttét követő 12 (tizenkettő) hónapig őrzi.
1.5. Ügyfélszolgálat: Salon Tools Kft. Telefon: 30/2471839 (hétfőtől péntekig: 9-16 óráig) E-mail: hello@novon.hu
2. Regisztráció
2.1. A menüsorban található Bejelentkezés/Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.
2.2. A Szolgáltatókat az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatókat nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatóknak felróható – okból hozzáférhetővé válik.
3. A megrendelés
3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni.
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett bruttó ár.
3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltatók  fenntartják azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltatók minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltatók nem kötelesek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatják a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
3.4. A megrendelést a Szolgáltatók nem csak regisztrált Ügyféltől fogadják el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatóktól.) A Szolgáltatókat az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.5. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.6. Szolgáltatók az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően kötelesek az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltatók ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
4. Szállítási és fizetési feltételek
4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltatók az Ügyfélnek a megrendelés kifizetésétől számított 1-3 munkanap alatt szállítják ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre.
4.2. Szolgáltatók a megrendelt árut munkanapokon reggel 8 és délután 18 óra között szállítják házhoz.
4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltatók az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesítik.
4.4. Fizetési lehetőségek: utánvétes fizetés vagy előre átutalás.
Utánvétes fizetés esetén az Ügyfélnek lehetősége van a futárnál készpénzzel, illetve bankkártyával fizetni a rendelés összegét.
Előre átutalás esetén a megrendelést csak akkor adjuk át kiszállításra, amennyiben az általunk visszaigazolt pontos összeg beérkezett a bankszámlánkra.
4.5. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.
4.6. A házhozszállítás díja
• Ha a megrendelés értéke eléri a 13 000 Ft-ot akkor a szállítás minden esetben díjtalan.
• Magyarországon belül a házhozszállítás díja 1990 Ft.
• Foxpost csomagautomatába történő szállításkor a szállítás díja 1151 Ft.
• Magyarországon kívüli szállítási cím esetén külön egyeztetés szükséges, amellyel kapcsolatban kollégáink jelentkezni fognak a megrendelést követően.
5. Garancia, szavatosság
5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
6. Egyebek
6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
6.2. A Szolgáltatók nem felelősek semmilyen kárért, amely a Webáruházra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
6.3. A Szolgáltatók az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolják. A Szolgáltatók az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adják ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltatók alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltatók az Ügyfelek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint járnak el.
6.4. A Szolgáltatók bármikor jogosultak jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
6.5. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek – értékhatártól függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.

Utoljára módosítva: 2023.12.05.